Ymunwch a ni ym myd Caersaint

12 Gor

Helo ‘na!

Bydd Prosiect Caersaint yn dechrau 14:00 dydd Sadwrn, 24 Gorffennaf, tu allan i Palas Print yng Nghaernarfon.
Cysylltwch a ni i gadw eich lle drwy e-bostio prosiectcaersaint@googlemail.com….

C

Caersaint Project will start at 14:00, Saturday, 24 July outside Palas Print in Caernarfon.
Contact us on prosiectcaersaint@googlemail.com to keep your place. (The project is in Welsh)

C

Lle mae Palas Print?
Where’s Palas Print?

Advertisements

Erthygl am y prosiect yn Golwg / Article about the project in Golwg

2 Gor

Helo!

Roedd ‘na erthygl am y prosiect yn Golwg ddoe.
Os hoffech chi gymryd rhan yn y gem, cysylltwch a ni drwy’r blog.
Hwyl

Hello!

There was an article bout the Caersaint project in Welsh weekly magazine, Golwg, yesterday.
Tee article is in Welsh.

Bye

Poster Gwyl Arall

30 Meh

Cwestiwn ac Ateb Angharad Price / Angharad Price Q and A

17 Meh

Helo!

Mae awdur Caersaint, Angharad Price, wedi bod mor dda a llenwi’r holidaur yma i ni lle mae hi’n siarad am y nofel, Gwyl Arall a’i chynlluniau am weddill y flwyddyn.

Author, Angharad Price, has answered a questionaire where she talks about her novel,Caersaint, the importance of having a cultural festival like Gwyl Arall (Another Festival) in Caernarfon and her plans for the future.


Mae’r nofel Caersaint wedi cael clod am ei hiwmor crafog. Faint o ysbrydoliaeth oedd pobl leol yn hyn o beth?

Roedd pobl Caernarfon yn ysbrydoliaeth fawr. Nid unigolion penodol, ond pethau roeddwn yn clywed pobl yn eu dweud ar y stryd wrth i mi siopa a cherdded o gwmpas y dref. Mae ‘na gymaint o hiwmor a dawn dweud. Dwi’n dal i glywed pethau digri a chrafog ac yn pitio na allaf eu rhoi nhw yn y nofel.

Fe ges di dy fagu yn yr ardal – oeddet ti wastad eisiau creu darn o waith am dref Caernarfon?

Mi ges fy magu ym Methel, rhyw 2-3 milltir oddi wrth Gaernarfon. I bobl y dref, mae hynny fel dod o blaned arall! Ond dwi wedi dod i nabod Caernarfon yn dda dros y blynyddoedd, yn enwedig ers dod yma i fyw rai blynyddoedd yn ol.

Roeddwn wedi bod yn trio ysgrifennu am y dref ers blynyddoedd, yn enwedig ers i mi fod yn gweithio yn nhafarn yr Anglesey pan oeddwn yn fyfyrwraig. Mae gen i sawl darn ar ei hanner. Rhywsut, mi oedd yma ormod o gyfoeth – hanes a chwedlau, heb son am hiwmor, a’r bywyd modern – ac roedd yn anodd gwybod lle i ddechrau.

Yn y diwedd Jaman Jones ddaeth i’r adwy (er mai Caersaint ei hun ydi’r prif gymeriad). Hyd oed wedyn, roedd rhaid i mi ddrafftio a drafftio nes cael nofel oedd dod yn agos at fy modloni: mi gymerodd bron i bedair blynedd yn y diwedd. Ond nofel ddigon ysgafn ydi hi: stori i’w mwynhau, gobeithio, a digon o hiwmor.

Yn olaf, mi ddylwn bwysleisio mai tref y dychymyg ydi Caersaint, er bod Caernarfon yn ysbrydoliaeth amlwg. Mae’r ffaith fy mod i wedi cyfuno enwau go iawn efo enwau ‘smal’ yn trio dangos mai hanner ffaith a hanner ffug ydi hi.

Fyddi di’n un o’r rhai fydd yn chwarae’r gêm sydd wedi ei selio ar Caersaint yn yr wyl?

Yn bendant!

Roedd dy nofel ddiwethaf O, Tyn y Gorchudd yn hynod lwyddiannus gan ennill y Fedal Ryddiaith yn 2002 yn ogystal â Llyfr y Flwyddyn yn 2003. Oedd hi’n sialens i ti ‘sgwennu llyfr arall yn dilyn y fath lwyddiant?

Rhwng ysgrifennu un nofel a’r llall, mi ges ddau o blant, felly hynny oedd y sialens fwyaf. Brwydro trwy’r blinder a’r diffyg amser i drio creu rhywbeth hanner call!

Mae ‘na lawer o bobl wedi synnu bod y ddwy nofel mor wahanol, ond doedd dim disgwyl i nofel am gymdeithas wledig ar ddechrau’r ganrif ddiwethaf fod yr un fath â nofel drefol ar ddechrau ein canrif ni. Roedd yn bwysig i mi beidio â thrio ysgrifennu O, Tyn y Gorchudd arall.

Wyt ti’n edrych ymlaen at Gwyl Arall eleni? Wyt ti’n meddwl ei bod hi’n bwysig cael gwyl gelfyddydol fel hyn yn ardal Caernarfon?

Dwi’n edrych ymlaen yn fawr iawn at Gwyl Arall. Mi gefais amser wrth fy modd yn yr wyl y llynedd, ac mae’n wych bod gwyl fel hon yn digwydd yn ein tref ni. Caernarfon oedd prifddinas print Cymru yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac mae’n braf cael rhywfaint o’r bywiogrwydd ‘print’ hwnnw yma eto.

Beth sydd nesa i ti? Oes gen ti brosiectau eraill ar y gweill yn 2010?

Dwi wrthi’n ysgrifennu llyfr am y llenor T.H. Parry-Williams: ond llyfr ffeithiol fydd hwn. Mi liciwn ysgrifennu nofel arall rhywbryd, ond rhaid aros am ysbrydoliaeth yn gyntaf!


Mapio Caersaint

8 Meh

Cyn i ddechrau o ddifri ar greu y gem ry’n ni eisiau mapio Caersaint. Cliciwch yma ac ychwanegwch lefydd neu atgofion ar y map – a does na’m ots os nad yw’r rheini yn y llyfr chwaith. Defnyddiwch eich dychymyg i greu tref newydd gyda hanes go iawn.

Mwynhewch!

Before we get our teeth into creating the game we’ds like some help to map out Caersaint. Clic here to add places or memories to the map and it doesn’t have to be from the book . We just want to create a new town with real history.

Have fun!

Croeso i Caersaint…

7 Meh

Fel rhan o Wyl Arall yng Nghaernarfon eleni ry’n ni’n mynd i greu gem llawn dirgelwch fydd yn croesi’r ffin rhwng realaeth a ffuglen.

Bydd y gem wedi ei selio ar nofel Angharad Price, Caersaint, a bydd y chwaraewyr yn gorfod datrys posau o amglych y dre er mwyn darganfod y gwir.

Dilynwch ni yma wrth i ni greu’r gem yn barod erbyn yr Wyl ym mis Gorffennaf.

As part of Gwyl Arall (Another Festival) 2010 we’ll be designing a pervasive game full of mystery that will cross the lines between reality and fiction.

The game will be based on a novel by Angharad Price, Caersaint, and the players will have to complete puzzles around the town to find the truth. Here’s more information about the novel:

It was her love for the town of Caernarfon that inspired the author Angharad Price to write her latest novel, Caersaint.

Three years ago, returning to live in Caernarfon gave Angharad Price so much pleasure that she decided to put pen to paper to show her appreciation for the place she calls home and started writing a novel based on the town called Caersaint.

The story follows Jaman Jones as he struggles to ‘find himself’ after inheriting Arfonia Bugbird’s house. His return to Caersaint after fleeing the town years ago awakens the curiosity of his neighbours. We’re introduced to a number of the town’s characters including the local rag’s editor, Babs Inc, a number of the Mona pub locals and Tonwen Bold, wife of Med Medra who intends to rebuild Caersaint and battle his way to win the town Mayor election. As an outsider he faces stiff opposition from the locals – will anyone be brave enough to stand in his way?

Anyone familiar with Caernarfon will recognize the town as the backdrop to this novel, but its story and issues are relevant to any town in any part of Wales and Angharad is quick to point out that no one in Caernarfon will fully recognize any of Caersaint’s residents.

“I’ve been very careful not to use any real people in the novel, but that doesn’t mean that things that I’ve overheard being said haven’t been used. Most of the dialogue in the book has been inspired by conversations I’ve heard, and on most occasions, it’s the conversations that have inspired the characters,” explains Angharad Price who comes originally from Bethel, just outside Caernarfon.

Like every other town in Wales, Caersaint has its fair share of characters, but it also has its problems, and it’s from many of these problems that the story derives.

“There were some things that I particularly wanted to include in the novel, like the tension in the town between tourism and heritage, history and myths. But I also wanted to convey the liveliness of the town,” says the author.

Angharad Price’s second novel O, Tyn y Gorchudd won her the Prose Medal at the National Eisteddfod in 2002 and Book of the Year in 2003. She now lectures in Welsh at Bangor University where writing and Welsh literature is a part of her daily life, but with two young children, finding time to write for her own pleasure is something of a struggle.

“I’d say that writing is one of the most important things in my life and borders on being a necessity. It does mean it takes up what little spare time that I have, but it’s worth the sacrifice!”

Follow us as we’ll be documenting the creation of the game between now and the end of July.